Stortinget - Møte tirsdag den 8. oktober 2019

Dato: 08.10.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Dagsorden

  • Formalia

  • Referatsaker

  • Sak nr. 1 [10:00:44]

    Interpellasjon fra representanten Torstein Tvedt Solberg til kunnskaps- og integreringsministeren: «Sang er et av våre viktigste kulturuttrykk, er del av vår nasjonale kulturarv og har vært en sentral del av den norske skolehverdagen gjennom århundrer. Det er videre godt dokumentert at sang og musikk kan bidra til læring og motivasjon i en rekke fag. Dessverre synges det betydelig mindre i dagens skole enn før. Rundt 40 % av de lærerne som underviser i musikk i Norge, har ikke fordypning i faget. Når sang som begrep i tillegg ble fjernet fra overordnet del i læreplanen, gikk en rekke nasjonale organisasjoner sammen om å utforme et opprop for å sikre sangens fremtid i det norske skoleverket. Hva har statsråden gjort for å sikre sangens plass i skolen, og vil den blågrønne regjeringen lytte til kravene i oppropet fra de 34 organisasjonene»?

Møtet hevet kl. 10.42.