Stortinget - Møte onsdag den 9. oktober 2019

Dato: 09.10.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet slutt kl. 13.06.