Stortinget - Møte torsdag den 7. november 2019 (under arbeid)

Dato: 07.11.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Merknader

Referatet er under arbeid. Innleggene blir publisert fortløpende så snart de foreligger.

Dagsorden