Stortinget - Møte onsdag den 27. november 2019 *

Dato: 27.11.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 21.44.