Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2020 og forslaget til statsbudsjett for 2020

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 20. november 2019

Henrik Asheim

leder og ordfører