Stortinget - Møte fredag den 6. desember 2019

Dato: 06.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.54.