Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i universitets- og høyskoleloven (vilkår for statstilskudd til private høyskoler)

Dette dokument

  • Innst. 76 L (2019–2020)
  • Kildedok: Prop. 9 L (2019–2020)
  • Utgiver: utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 3
Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 28. november 2019

Roy Steffensen

leder og ordfører