Stortinget - Møte onsdag den 7. april 2021 *

Dato: 07.04.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.50.