Stortinget - Møte tirsdag den 4. mai 2021 (under arbeid)

Dato: 04.05.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Merknader

Referatet er under arbeid. Innleggene blir publisert fortløpende så snart de foreligger.

Dagsorden