Stortinget - Møte lørdag den 9. oktober 2021 *

Dato: 09.10.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.50.