Stortinget - Møte mandag den 8. november 2021 *

Dato: 08.11.2021
President: Eva Kristin Hansen

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.22.