Stortinget - Møte tirsdag den 9. november 2021 *

Dato: 09.11.2021
President: Morten Wold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.09.