Stortinget - Møte onsdag den 18. januar 2023 *

Dato: 18.01.2023
President: Nils T. Bjørke

Innhold

*) Referatet er ennå ikke korrekturlest​.

Dagsorden

Møtet heva kl. 12.13.