Stortinget - Møte onsdag den 22. februar 2023 *

Dato: 22.02.2023
President: Masud Gharahkhani

Innhold

*) Referatet er ennå ikke korrekturlest​.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.20.