Stortinget - Møte onsdag den 8. mars 2023 *

Dato: 08.03.2023
President: Masud Gharahkhani

Innhold

*) Referatet er ennå ikke korrekturlest​.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.21.