Stortinget - Møte mandag den 3. oktober 2022

Dato: 03.10.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.53.