Stortinget - Møte onsdag den 12. oktober 2022

Dato: 12.10.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Dagsorden

Møtet slutt kl. 13.25.