Stortinget - Møte onsdag den 9. november 2022

Dato: 09.11.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.13.