Stortinget - Møte onsdag den 23. november 2022 *

Dato: 23.11.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet slutt kl. 14.29.