Stortinget - Møte onsdag den 7. desember 2022

Dato: 07.12.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Dagsorden

Møtet slutt kl. 13.40.