Stortinget - Møte tirsdag den 10. oktober 2023

Dato: 10.10.2023
President: Svein Harberg

Referatsaker

Sak nr. 2 [15:02:11]

Referat

 • 1. (12) Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels fredspris for 2023 er tildelt Narges Mohammadi

 • 2. (13) Innberetning fra valgkomiteen om endring i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 1 (2023–2024))

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3. (14) Endringer i klimakvoteloven (endret virkeområde m.m.) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordining (EU) 2023/957 (om endring av MRV-forordningen) og direktiv (EU) 2023/959 (om endringer i klimakvotedirektivet og beslutning om markedsstabilitetsreserven) m.m. (Prop. 3 LS (2023–2024))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, unntatt B, som sendes energi- og miljøkomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 4. (15) Nasjonalbudsjettet 2024 (Meld. St. 1 (2023–2024))

 • 5. (16) Skatter og avgifter 2024 (Prop. 1 LS (2023–2024))

 • 6. (17) Statsbudsjettet 2024 (Prop. 1 S (2023–2024))

 • 7. (18) Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft (Prop. 2 LS (2023–2024))

  Enst.: Nr. 4–8 sendes finanskomiteen.

 • 8. (19) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri Melby, Grunde Almeland, Alfred Jens Bjørlo og Ola Elvestuen om å forebygge og bekjempe organisert kriminalitet (Dokument 8:13 S (2023–2024))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 9. (20) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marie Sneve Martinussen og Seher Aydar om å styrke habilitetsreglene og gjenreise tillit til demokratiet (Dokument 8:1 S (2023–2024))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, unntatt pkt. 7, som sendes Stortingets presidentskap.

 • 10. (21) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri Melby, Sveinung Rotevatn, Abid Raja, Grunde Almeland, Alfred Jens Bjørlo, Ola Elvestuen og André N. Skjelstad om mer åpenhet i offentlige organer (Dokument 8:11 S (2023–2024))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, unntatt pkt. 1 og 2, som sendes Stortingets presidentskap.

 • 11. (22) Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2022–2023 (Meld. St. 4 (2023–2024))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 12. (23) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Audun Lysbakken og Torgeir Knag Fylkesnes om regler for mer innsyn, åpenhet og tillit (Dokument 8:2 S (2023–2024))

  Enst.: Sendes Stortingets presidentskap.

 • 13. (24) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Frank Edvard Sve, Morten Stordalen, Bård Hoksrud og Himanshu Gulati om å avvise avgift på bompengebrikke (Dokument 8:12 S (2023–2024))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten []: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.