Representantforslag fra stortingsrepresentantene Elisabeth Røbekk Nørve, Frank Bakke-Jensen, Øyvind Halleraker, Siri A. Meling og Nikolai Astrup om en stortingsmelding om en helhetlig energipolitikk

Dette dokument

  • Dokument 8:26 S (2010–2011)
  • Dato: 29.10.2010
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
29. oktober 2010