Elektrisitet

Saker og spørsmål fra Elektrisitet

 • Endringer i statsbudsjettet 2022 under KUD, KDD, NFD, LMD og OED (økonomiske tiltak i møte med ekstraordinære strømutgifter m.m.) pkt. 2.3

  Prop. 77 S (2021-2022), pkt. 2.3, Innst. 463 S (2021-2022)

  Endringer i statsbudsjettet 2022 under Kultur- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med ekstraordinære strømutgifter m.m.)
  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om løsning for kontantutbetaling til befolkningen

  Dokument 8:223 S (2021-2022), Innst. 385 S (2021-2022)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Ingrid Fiskaa, Lars Haltbrekken og Marian Hussein om løsning for kontantutbetaling til befolkningen
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å forlenge strømkompensasjonen

  Dokument 8:136 S (2021-2022), Innst. 446 S (2021-2022)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Vervik Bollestad og Dag-Inge Ulstein om å forlenge strømkompensasjonen
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om energipolitikk for fremtiden

  Dokument 8:171 S (2021-2022), Innst. 446 S (2021-2022)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Birgit Oline Kjerstad, Ingrid Fiskaa, Kirsti Bergstø, Freddy André Øvstegård, Kathy Lie og Lars Haltbrekken om energipolitikk for fremtiden
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å bygge opp en kraftfull norsk havvindsatsing

  Dokument 8:138 S (2021-2022), Innst. 446 S (2021-2022)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om å bygge opp en kraftfull norsk havvindsatsing
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Energi til arbeid - langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser

  Meld. St. 36 (2020-2021), Innst. 446 S (2021-2022)

  Energi til arbeid - langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om uavhengige konsekvensutredninger i vindkraftsaker

  Dokument 8:217 S (2021-2022), Innst. 446 S (2021-2022)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sofie Marhaug, Geir Jørgensen og Tobias Drevland Lund om uavhengige konsekvensutredninger i vindkraftsaker
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om hurtigspor for flytende havvind

  Dokument 8:190 S (2021-2022), Innst. 446 S (2021-2022)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski om hurtigspor for flytende havvind
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om energi for fremtiden

  Dokument 8:222 S (2021-2022), Innst. 446 S (2021-2022)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nikolai Astrup, Erna Solberg, Tina Bru, Mathilde Tybring-Gjedde, Ove Trellevik, Bård Ludvig Thorheim og Linda Hofstad Helleland om energi for fremtiden
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om jord- og sjøkabel som alternativ til luftledning ved bygging av sentralnett

  Dokument 8:216 S (2021-2022), Innst. 318 S (2021-2022)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sofie Marhaug og Geir Jørgensen om jord- og sjøkabel som alternativ til luftledning ved bygging av sentralnett
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.05.2022

  Besvart: 25.05.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Om statsråden synes at det demper konfliktnivået i forbindelse med utbygging av kraft når staten har valgt å bli partshjelp i rettssaken mellom vindkraftverket Øyfjellet Wind og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt
 • Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.05.2022

  Besvart: 18.05.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Om statsråden kan redegjøre for hva regjeringen mener om forslagene om større frikobling av strøm- og gasspriser som diskuteres i Europa, hva regjeringen tenker om at Europa stiller høyere krav til fyllingsgrad og beredskap på gass, og hvordan tankegangen kan påvirke kravene vi stiller til norsk vannkraft
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.04.2022

  Besvart: 20.04.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Hva som er den norske regjeringens plan i møte med priskrisen, med henvisning til at mange folk med helt vanlig inntekt rammes hardt av de økte prisene på strøm, mat, drivstoff og transport
 • Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.04.2022

  Besvart: 20.04.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om hvorfor regjeringen sitter stille og ser på at vanlige familier, enslige og pensjonister nå flås av en prisvekst som løper løpsk, samtidig som statskassen flommer over av inntekter fra strøm, olje og gass
 • Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.04.2022

  Besvart: 27.04.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om hvorvidt avvisningen av reduksjon i drivstoffavgiftene skyldes frykt for at det ikke vil gi folk og næringsliv insentiv til å redusere forbruket av drivstoff, og hvorvidt regjeringen da mener at EU-land som har satt en makspris på strøm og kuttet drivstoffavgifter, fører en politikk som gir økt forbruk
 • Interpellasjon fra Marie Sneve Martinussen (R) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 52 (2021-2022)

  Datert: 23.03.2022

  Besvart: 21.04.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om hva som skal til for at regjeringen innfører tiltak som treffer husholdningene under prissjokket mange nå opplever, bl.a. når det gjelder strøm og drivstoff
 • Interpellasjon fra Sofie Marhaug (R) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 47 (2021-2022)

  Datert: 21.02.2022

  Besvart: 17.03.2022 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Rette vedkommende: Kommunal- og distriktsministeren

  Om hva statsråden vil gjøre for å sikre at menneskerettighetene ikke brytes i arealsaker, med henvisning til saken om vindkraftverk på Fosen, der berørte samiske parter vant fram i Høyesterett
 • Interpellasjon fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 39 (2021-2022)

  Datert: 07.02.2022

  Besvart: 03.03.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Om tiltak og endringer for å unngå at en strømpriskrise rammer landet igjen vinteren 2022 og 2023
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 39 (2020-2021)

  Datert: 19.03.2021

  Besvart: 19.04.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

  Om å bidra slik at nettselskapene kan være fremoverlente og legge til rette for elektrifisering, med henvisning til at dagens regulering straffer nettselskaper som bygger nye anlegg
 • Interpellasjon fra Åsunn Lyngedal (A) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 19 (2020-2021)

  Datert: 15.12.2020

  Besvart: 02.02.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Om virkemidler for å få etablert battericelleproduksjon i Norge, og om regjeringens politikk for å tiltrekke seg investeringer i denne industrien