Elektrisitet

Saker og spørsmål fra Elektrisitet

 • Samtykke til godkjenning av EØS-komiteen om fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering,kommisjonsforordning, retningslinjer for langsiktig kapasitetsfastsettelse, transmisjonsnettet for elektrisk kraft, og kraftsystemet

  Prop. 199 LS (2020-2021), Innst. 647 S (2020-2021), S-delen

  Endringer i energiloven (fire forordninger om kraftmarkedet) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 204/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 om fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering, nr. 205/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) 2016/1719 om fastsettelse av retningslinjer for langsiktig kapasitetsfastsettelse, nr. 206/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) 2017/1485 om fastsettelse av retningslinjer for drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft, og nr. 207/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) 2017/2195 om fastsettelse av retningslinjer for balansering av kraftsystemet
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Endringer i energiloven (fire forordninger om kraftmarkedet)

  Prop. 199 LS (2020-2021), Innst. 646 L (2020-2021), L-delen, Lovvedtak 195 (2020-2021)

  Endringer i energiloven (fire forordninger om kraftmarkedet) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 204/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 om fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering, nr. 205/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) 2016/1719 om fastsettelse av retningslinjer for langsiktig kapasitetsfastsettelse, nr. 206/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) 2017/1485 om fastsettelse av retningslinjer for drift av transmisjonsnettet for elektrisk kraft, og nr. 207/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) 2017/2195 om fastsettelse av retningslinjer for balansering av kraftsystemet
  Lovsak | Første behandling
 • Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m.

  Prop. 194 LS (2020-2021), Innst. 600 S (2020-2021)

  Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m.
  Budsjett | Komitébehandling
 • Riksrevisjonens undersøkelse av NVEs arbeid med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen

  Dokument 3:7 (2020-2021), Innst. 574 S (2020-2021)

  Riksrevisjonens undersøkelse av NVEs arbeid med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Endringer i energiloven (konsesjon for utenlandsforbindelser)

  Prop. 160 L (2020-2021), Innst. 455 L (2020-2021), Lovvedtak 122 (2020-2021)

  Endringer i energiloven (konsesjon for utenlandsforbindelser)
  Lovsak | Lov
 • Representantforslag om å stanse nedbygging av natur

  Dokument 8:215 S (2020-2021), Innst. 486 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å stanse nedbygging av natur
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om nei til elektrifisering av sokkelen med strøm fra land

  Dokument 8:144 S (2020-2021), Innst. 383 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Gisle Meininger Saudland og Terje Halleland om nei til elektrifisering av sokkelen med strøm fra land
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om rettferdig nettleie

  Dokument 8:152 S (2020-2021), Innst. 381 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson, Mona Fagerås, Freddy André Øvstegård og Arne Nævra om rettferdig nettleie
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om forenkling av strømmarkedet til det beste for forbrukerne

  Dokument 8:126 S (2020-2021), Innst. 394 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Silje Hjemdal, Terje Halleland og Gisle Meininger Saudland om forenkling av strømmarkedet til det beste for forbrukerne
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.05.2021

  Besvart: 19.05.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om kven som kan bestille cruiseanløp til Flåm i 2026 i tråd med stortingsvedtak nr. 691 (2020-2021), og kva tydinga er av "[...] staten sikrer etablering av landstrøm i Flåm som planlagt innen 2022" i dette vedtaket
 • Muntlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.04.2021

  Besvart: 21.04.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

  Om statsråden mener at det er fornuftig å elektrifisere Wisting-feltet, med henvisning til de enorme kostnadene som er involvert
 • Representantforslag om verneprosess for utvalgte hellige fjell i samisk kultur

  Dokument 8:80 S (2020-2021), Innst. 300 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om verneprosess for utvalgte hellige fjell i samisk kultur
  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 39 (2020-2021)

  Datert: 19.03.2021

  Besvart: 19.04.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

  Om å bidra slik at nettselskapene kan være fremoverlente og legge til rette for elektrifisering, med henvisning til at dagens regulering straffer nettselskaper som bygger nye anlegg
 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.02.2021

  Besvart: 10.02.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om hvorfor regjeringen ikke har utarbeidet en helhetlig ladestrategi, da det trengs en kraftig utbygging av ladeinfrastrukturen hvis elbil eller hybridbil skal bli et reelt valg for alle
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.01.2021

  Besvart: 20.01.2021 av statsminister Erna Solberg

  Om hva regjeringen tenker om på ny å innføre en ekstra utbetaling av bostøtte for å avhjelpe situasjonen for folk som rammes av den kraftige økningen i strømprisene, som en hjelpende hånd til dem som trenger det nå
 • Spørretimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.01.2021

  Besvart: 20.01.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

  Om når det kan det forventes at den pågående revisjonen av konsesjonsvilkårene for Statkrafts utbygging av elva Skjoma kommer til behandling i Olje- og energidepartementet, som oppfattes som avgjørende for å få en bærekraftig laksebestand i elva
 • Interpellasjon fra Åsunn Lyngedal (A) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 19 (2020-2021)

  Datert: 15.12.2020

  Besvart: 02.02.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Om virkemidler for å få etablert battericelleproduksjon i Norge, og om regjeringens politikk for å tiltrekke seg investeringer i denne industrien
 • Interpellasjon fra Marianne Synnes Emblemsvåg (H) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 2 (2020-2021)

  Datert: 30.04.2020

  Besvart: 20.10.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Om å vurdere å la Norge bidra i utvikllingen av thoriumkjernekraft, bl.a. med henvisning til at Norge har noen av de største thoriumforekomstene i verden
 • Interpellasjon fra Ingrid Heggø (A) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 3 (2019-2020)

  Datert: 30.09.2019

  Besvart: 22.10.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om mistru og tap av tillit til sentrale styresmakter i samband med utbygginga av vindkraft, som mange borgarar opplever som statleg godkjende overgrep mot natur og menneske
 • Interpellasjon fra Lene Westgaard-Halle (H) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 56 (2018-2019)

  Datert: 10.04.2019

  Besvart: 28.05.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om å stimulere til satsing på flytende havvind, som vil kutte utslipp, skape arbeidsplasser, ha potensial for verdiskapende teknologieksport og representere en fornybar offshoreindustri