Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Helleland, Ingjerd Schou, Arve Kambe, Torbjørn Røe Isaksen, Michael Tetzschner og Erna Solberg om styrking av personvernet

Dette dokument

  • Dokument 8:56 S (2010–2011)
  • Dato: 17.12.2010
  • Sidetall: 8
Til Stortinget
17. desember 2010