Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal og Bård Hoksrud om rammevilkår for norsk skogbruk og treforedlingsindustri

Dette dokument

  • Dokument 8:93 S (2012–2013)
  • Dato: 10.04.2013
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
10. april 2013