Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad og Jenny Klinge om lokalisering av hovedseter i de nye politidistriktene

Til Stortinget
6. oktober 2015