Representantforslag om å innføre en økonomisk sikkerhet og forutsigbarhet for fosterforeldre som mottar ytelser fra Nav

Dette dokument

  • Representantforslag 50 S (2016–2017)
  • Dato: 21.02.2017
  • Fra: Trine Skei Grande, Abid Q. Raja og Terje Breivik
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
21. februar 2017

Trine Skei Grande

Abid Q. Raja

Terje Breivik