Representantforslag om å innføre en økonomisk sikkerhet og forutsigbarhet for fosterforeldre som mottar ytelser fra Nav

Dokument 8:50 S (2016-2017), Innst. 267 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Abid Q. Raja, Terje Breivik, Trine Skei Grande Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 02.05.2017 Innst. 267 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Venstre om å innføre en økonomisk sikkerhet og forutsigbarhet for fosterforeldre som mottar ytelser fra Nav og et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om å sikre at fosterhjemsgodtgjørelse ikke gir tap av trygdeytelser for fosterforeldre ved sykdom eller arbeidsløshet, jf. Representantforslag 49 S (2016-2017) og Innst. 266 S (2016-2017) . Det vises til behandligen av Innst. 266 S (2016-2017), der et enstemmig storting vedtok følgende forslag: Stortinget ber regjeringa snarast innføre ei overgangsordning for fosterforeldre på trygdeytingar, som sikrar at dei ikkje tapar økonomisk på å vere fosterforeldre. Ordninga skal gjelde fram til eit nytt regelverk for fosterheimar er på plass.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.05.2017

   Behandlet i Stortinget: 11.05.2017