Forslag

På bakgrunn av dette fremmes følgende

forslag:
  1. Stortinget ber regjeringen utnevne et tverrfaglig utvalg som har som formål å legge frem nye tiltak som i større grad beskytter barn mot pornografi og økt seksualisering.

  2. Stortinget ber regjeringen gå i dialog med internettleverandørene for å sikre alle internettbrukere enkel tilgang på nettverksfiltre som blokkerer barns tilgang til pornografi.

  3. Stortinget ber regjeringen vurdere blokkering av pornografiske nettsteder som ikke innfører alderskontroll på besøkende.

  4. Stortinget ber regjeringen sikre at grunnskolen blokkerer for at elever får tilgang til pornografi i skoletiden.