Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Andersen Eide, Hans Fredrik Grøvan, Geir Jørgen Bekkevold og Kjell Ingolf Ropstad om styrket innsats mot at barn utnyttes i menneskehandel

Til Stortinget
19. april 2017

Rigmor Andersen Eide

Hans Fredrik Grøvan

Geir Jørgen Bekkevold

Kjell Ingolf Ropstad