Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Audun Lysbakken, Kirsti Bergstø og Heikki Eidsvoll Holmås om innføring av et produksjonsvederlag for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret innenfor territoriallinjen

Innhold

Til Stortinget
25. april 2017

Torgeir Knag Fylkesnes

Audun Lysbakken

Kirsti Bergstø

Heikki Eidsvoll Holmås