Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Kjell Ingolf Ropstad og Hans Fredrik Grøvan om utvidet lagringsplikt av IP-adresser for å beskytte barn mot overgrep

Innhold

Til Stortinget
27. april 2017

Knut Arild Hareide

Kjell Ingolf Ropstad

Hans Fredrik Grøvan