Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Audun Lysbakken og Karin Andersen om å sikre virksomhetsoverdragelse for de ansatte i jernbanen

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Jernbanestrekningene i Norge skal ut på anbud. Jernbanepakke Sør er allerede utlyst, og søknadsfristen for tilbydere har gått ut. Andre strekninger vil komme i løpet av det neste året. Dersom en annen aktør enn de som drifter banen i dag, overtar, betyr det at de ansatte må begynne å jobbe for det nye selskapet.

Norsk Jernbaneforbunds hovedtillitsvalgte hos Mantena har avdekket at de ansatte innen renhold og vedlikehold ikke er sikret virksomhetsoverdragelse dersom en ny aktør skulle vinne anbudene. Det innebærer at alle de ansatte, over 500 personer, risikerer å få endret betingelser eller miste jobbene sine.

Forslagsstillerne har siden starten vært klare motstandere av hele jernbanereformen. Men når den nå gjennomføres, ønsker forslagsstillerne å sikre at kundene skal være trygge på at vedlikehold og renhold av togene blir ivaretatt, og at de ansatte skal få beholde jobbene sine.

De eneste som tjener på at renholdere og verkstedarbeiderne kan miste jobben, er selskapene som vinner anbudene. De kan få billigere vedlikehold og renhold. Kundene risikerer at tjenestene blir dårligere, og det er en katastrofe for de ansatte det gjelder.

Krisen knyttet til luftambulanseanbudet er et eksempel på hvor ille det kan gå når anbud gjøres uten å ivareta de ansatte. Forslagsstillerne ønsker å sikre at jernbanereformen, når den først gjennomføres, gjøres på en måte som ivaretar jernbanetilbudet til folk flest og de ansattes vilkår på en best mulig måte.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen sikre at alle ansatte blir sikret virksomhetsoverdragelse dersom nye aktører vinner anbudene i noen av de utlyste eller planlagt utlyste jernbanestrekningene i Norge.

28. mai 2018

Arne Nævra

Audun Lysbakken

Karin Andersen