Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Emilie Enger Mehl, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Ivar Odnes om erstatningsreglene ved tap av beitedyr til rovvilt

Dette dokument

  • Representantforslag 239 S (2017–2018)
Til Stortinget
13. juni 2018

Marit Arnstad

Emilie Enger Mehl

Ole André Myhrvold

Sandra Borch

Ivar Odnes