Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Emilie Enger Mehl, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Ivar Odnes om erstatningsreglene ved tap av beitedyr til rovvilt

Til Stortinget
13. juni 2018

Marit Arnstad

Emilie Enger Mehl

Ole André Myhrvold

Sandra Borch

Ivar Odnes