Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
  1. Stortinget ber regjeringen konsekvensutrede utfasingen av kobbernettet.

  2. Stortinget ber regjeringen pålegge Telenor å opprettholde og vedlikeholde kobbernettet inntil en konsekvensutredning er gjennomført.

  3. Stortinget ber regjeringen pålegge Telenor å opprettholde og vedlikeholde kobbernettet alle steder inntil et fullgodt alternativ er på plass.