Bakgrunn

Som et ledd i moderniseringen av fastnettet har Telenor varslet at kobbernettet skal fases helt ut innen utløpet av 2022, selv om de så sent som i 2016 planla en modernisering av kobbernettet. Dette er et stort teknologiskifte, som får konsekvenser for telefoni- og bredbåndstilbudet. Kobbernettet består av kobberkabler som er gravd ned i jorden eller henger i luftspenn på stolper. Disse kablene ble opprinnelig benyttet til kun å tilby fasttelefontjenester og er noen steder over 100 år gamle. Kobbernettet ble bygget ut i statlig regi og kommunal dugnadsånd i løpet av 1920-tallet. I senere tid har disse kobberkablene blitt benyttet til også å tilby bredbånd. Telenors begrunnelse for å fase ut kobbernettet er økt databruk, som medfører at det gamle kobbernettet ikke lenger lever opp til dagens behov for fart, stabilitet og kapasitet.

Det er ikke godt nok utredet om de annonserte erstatningsproduktene, som mange steder baserer seg på mobilt bredbånd, er et tilstrekkelig godt alternativ til kobbernettet. Utfasing av kobbernettet gjør dermed at en viktig reserveløsning forsvinner. Dette kan være kritisk for både privatpersoner og private og offentlige virksomheter. Når vi i dag har et fungerende kobbernett som er i full drift, bør vi være helt sikre på at de alternative løsningene gir oss den nødvendige tryggheten, før kobbernettet fases ut. Det bør også ses nærmere på hvordan tilsvarende infrastruktur behandles i andre land.