Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk, Solveig Skaugvoll Foss, Karin Andersen og Audun Lysbakken om umiddelbar innføring av fortsatt rett til pleiepenger i perioden etter barnets død

Innhold

Til Stortinget
7. november 2019

Solfrid Lerbrekk

Solveig Skaugvoll Foss

Karin Andersen

Audun Lysbakken