Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk, Solveig Skaugvoll Foss, Karin Andersen og Audun Lysbakken om umiddelbar innføring av fortsatt rett til pleiepenger i perioden etter barnets død

Dette dokument

  • Representantforslag 11 L (2019–2020)
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
7. november 2019

Solfrid Lerbrekk

Solveig Skaugvoll Foss

Karin Andersen

Audun Lysbakken