Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Audun Lysbakken, Arne Nævra og Kari Elisabeth Kaski om internasjonal avtale om reduksjon av oljeproduksjon

Innhold

Til Stortinget
12. desember 2019

Lars Haltbrekken

Audun Lysbakken

Arne Nævra

Kari Elisabeth Kaski