Representantforslag om internasjonal avtale om reduksjon av oljeproduksjon

Dette dokument

  • Representantforslag 26 S (2019–2020)
  • Fra: Lars Haltbrekken, Audun Lysbakken, Arne Nævra og Kari Elisabeth Kaski
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
12. desember 2019

Lars Haltbrekken

Audun Lysbakken

Arne Nævra

Kari Elisabeth Kaski