Representantforslag om styrkede abortrettigheter

Dette dokument

  • Representantforslag 45 S (2019–2020)
  • Fra: Kari Elisabeth Kaski og Nicholas Wilkinson
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
28. januar 2020

Kari Elisabeth Kaski

Nicholas Wilkinson