Representantforslag om å stoppe salget av våre felles norske skoger

Dette dokument

  • Representantforslag 50 S (2019–2020)
  • Fra: Åsunn Lyngedal, Cecilie Myrseth, Terje Aasland og Nils Kristen Sandtrøen
  • Sidetall: 1

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Å sikre offentlig eierskap til Statskog er viktig blant annet for å opprettholde tilgang til jakt og fiske for alle i Norge. I dag har alle likeverdige muligheter til å kjøpe jakt- og fiskekort på Statskogs områder. Allikevel selger regjeringen store skogområder til privatpersoner som bor andre steder enn der skogområdene ligger. Det svekker tilgangen for folk flest til jakt, fiske og friluftsliv.

I svar på skriftlig spørsmål fra representanten Nils Kristen Sandtrøen til landbruks- og matministeren, jf. Dokument nr. 15:695 (2019–2020), unnlater statsråden å opplyse hvem som er kjøperne av våre felles skogområder fra 2014 til dags dato der kjøperne bor andre steder enn der skogen er.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen stoppe nedsalget av Statskog, og ber regjeringen om å redegjøre på egnet måte for Stortinget for hvem som har kjøpt skogeiendommer av Statskog fra 2014 til dags dato der kjøperne bor andre steder enn der skogen er.

29. januar 2020

Åsunn Lyngedal

Cecilie Myrseth

Terje Aasland

Nils Kristen Sandtrøen