Representantforslag om å stoppe salget av våre felles norske skoger

Dokument 8:50 S (2019-2020), Innst. 224 S (2019-2020)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Cecilie Myrseth, Nils Kristen Sandtrøen, Terje Aasland, Åsunn Lyngedal Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 02.04.2020 Innst. 224 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 02.04.2020