Representantforslag om å stoppe salget av våre felles norske skoger

Dokument 8:50 S (2019-2020), Innst. 224 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Cecilie Myrseth, Nils Kristen Sandtrøen, Terje Aasland, Åsunn Lyngedal Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 02.04.2020 Innst. 224 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Åsunn Lyngedal, Cecilie Myrseth, Terje Aasland og Nils Kristen Sandtrøen om å stoppe nedsalg av Skatskog. Forslaget oppnådde ikke flertall i Stortinget. Forslag fra et mindretall ble også nedstemt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.04.2020

   Debattert i Stortinget 22.04.2020
   Votert i Stortinget 22.04.2020