Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Ørsal Johansen, Terje Halleland og Jon Georg Dale om en effektiv forvaltning av ulvebestanden i tråd med bestandsmålet

Til Stortinget
25. februar 2020

Morten Ørsal Johansen

Terje Halleland

Jon Georg Dale