Representantforslag om å opprette Nye Baner AS

Dette dokument

  • Representantforslag 110 S (2019–2020)
  • Fra: Bård Hoksrud, Morten Stordalen, Tor André Johnsen og Hans Andreas Limi
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
14. mai 2020

Bård Hoksrud

Morten Stordalen

Tor André Johnsen

Hans Andreas Limi