Representantforslag om en bedre båt- og fergepolitikk

Dette dokument

  • Representantforslag 27 S (2020–2021)
  • Fra: Siv Mossleth, Marit Arnstad, Geir Adelsten Iversen, Sandra Borch, Liv Signe Navarsete, Jenny Klinge og Nils T. Bjørke
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
15. oktober 2020

Siv Mossleth

Marit Arnstad

Geir Adelsten Iversen

Sandra Borch

Liv Signe Navarsete

Jenny Klinge

Nils T. Bjørke