Samferdsel

Her finner du de nyeste sakene om hovedtemaet samferdsel. For å finne eldre saker velg sakstype eller et av undertemaene.

© Bård Løken/NN/Samfoto/NTB scanpix.
© Bård Løken/NN/Samfoto/NTB scanpix.

Temaet omfatter saker om Avinor AS, Bane NOR, bompenger, bredbånd, bruer, flyplasser, flyruter, gang- og sykkelveger, kommunikasjonsteknologi, kollektivtransport, Nasjonal transportplan, NSB, Posten Norge AS, Statens vegvesen, Telenor ASA, tunneler, vegprosjekter, vegvedlikehold m.m.

Saker og spørsmål fra Samferdsel