Representantforslag om å rette opp i feil i regelverket som gjør at uføre mister pensjon

Dette dokument

  • Representantforslag 45 S (2020–2021)
  • Fra: Solfrid Lerbrekk og Audun Lysbakken
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
3. november 2020

Solfrid Lerbrekk

Audun Lysbakken