Representantforslag om å stoppe innstramminger i sjølaksefisket i 2021

Dette dokument

  • Representantforslag 148 S (2020–2021)
  • Fra: Helge André Njåstad, Gisle Meininger Saudland, Kjell-Børge Freiberg, Per-Willy Amundsen, Hanne Dyveke Søttar og Bengt Rune Strifeldt
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
11. mars 2021

Helge André Njåstad

Gisle Meininger Saudland

Kjell-Børge Freiberg

Per-Willy Amundsen

Hanne Dyveke Søttar

Bengt Rune Strifeldt