Representantforslag om å fjerne støtten til Human Rights Service

Dette dokument

  • Representantforslag 164 S (2020–2021)
  • Fra: Lene Vågslid, Martin Henriksen, Maria Aasen-Svensrud, Åsmund Aukrust og Anette Trettebergstuen
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
23. mars 2021

Lene Vågslid

Martin Henriksen

Maria Aasen-Svensrud

Åsmund Aukrust

Anette Trettebergstuen