Representantforslag om å fjerne støtten til Human Rights Service

Dokument 8:164 S (2020-2021), Innst. 474 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anette Trettebergstuen, Lene Vågslid, Martin Henriksen, Maria Aasen-Svensrud, Åsmund Aukrust Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 18.05.2021 Innst. 474 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet om å fjerne støtten til Human Rights Service i forbindelse med statsbudsjettet for 2022. Det var også forslag om å oppheve Human Rights Service sin status som humanitær organisasjon som arbeider på flyktning-, asyl- eller innvandringsfeltet med rett til å foreslå nemndmedlemmer til UNE. Forslagene fikk ikke støtte fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.2021

   Debattert i Stortinget 28.05.2021
   Votert i Stortinget 28.05.2021