Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen legge frem en justert kompensasjonsordning for norsk turbussbransje hvor bedrifter som eier egne kjøretøy, likebehandles med bedrifter som leaser/leier kjøretøy.